Azken eguneraketa: 2017-12-11 13:18:03

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA

P4800300H

IL0023

Datu fiskalen altak, bajak eta aldaketak

Helbide fiskalaren edo bestelako edozein datu pertsonalaren (izena, abizenak, NAN) alta, baja edo aldakea eskaria da, zergen eta tasen ordainketarako jakinarazpen ondoreetarako.

Interesatutako edozein pertsona fisikok edo juridikok edo bere lege ordezkariak, beharrezkoa den baimenarekin.

Interesatuak eskatzen badu:

 1. Eskaria eredu normalizatuan 

Bere ordezkariak esakatzen badu:

 1. Baimena ematen duen inprimakia, eredu normalizatuan.

 2. Interesatutako pertsonaren NANaren fotokopia edo hori ordezkatzen duen beste nortasun agiri bat.

  Aurrez aurre:
 • Udaletxea
  Udaletxea
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
  Ordutegia: 7:30 - 15:00

Kudeaketaren kostua Udalak hartuko du bere gain.

Aurreikusitako epea: Berehala
Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aldekoa

Aurkeztutako eskaria eta dokumentazioa aztertu eta egiaztatu.

Datuak aldatu dagozkien aplikazio informatikoetan.

Alkatetza
Ekonomia arloa - Diruzaintza eta zergen bilketa

Helbide fiskal kontzeptua:

 • Pertsona fisikoarentzat: ohiko etxebizitza
 • Pertsona juridikoarentzat: sozietatearen helbidea.

Zerga Administrazioari helbide fiskalaren aldaketa jakinarazi ez zaionean, jakinarazpen ondoreeetarako subsistente gisa ulertu ahal izango da adierazitako azkenengoa edo pertsonak/erakundeak zerga izaerako edozein agiritan adierazitakoa. 

Zerga betebeharra duenak ez badu bere helbide fiskala jakinarazi, bitartean helbide fiskal gisa hartu ahal izango da, bera titular gisa agertzen den edozein higiezin edo ustiapen ekonomiko

Informazio gehiago

Udala: Tfnoa. 94 630 00 02 (Errentak eta diru bilketa)

diruzaintza@amorebieta.eus

www.amorebieta-etxano.eus