Azken eguneraketa: 2020-02-18 13:12:05

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA

P4800300H

IL0011

Kultura arloko eta auzoetako jaietarako diru-laguntzak ematea, programak eta jarduerak garatzeko

Kulturaren arloan jarduerak eta programak garatzeko batetik eta, bestetik, udalerriko auzoetako jaiak antolatzeko diru-laguntzak ematea.

Dagokien erregistroan behar den moduan inskribaturik dauden entitateek edota elkarteek.

Pertsona fisikoek, interesdunen talde bate ordezkari, noizean behingo ekimenez, eta irabazizko asmorik gabe.

 • Eskaria aurkezten duen pertsonaren NAN.
 • Diru-laguntza 3.000,00 €-tik gorakoa bada, baimena, Amorebieta-Etxanoko Udalak egiazta dezan erakunde eskatzaileak Gizarte Segurantzarekin dituen betebeharretan egunean dagoela.
 • Diru-laguntza 3.000,00 €-tik gorakoa bada, Ogasun sailaren egiaztagiria, eskatzailea zergekiko-betebeharretan egunean dagoela ziurtatzen duena.

Eskaria lehenengo aldiz aurkeztuz gero:

 • Erakundearen IFK, erakunde juridikoa izanez gero.
 • Erakunde aeskatzailearen estatutuen kopia eta Zuzendaritza taldearen eraketa, behar bezala inskribatutakoak Eusko Jaurlaritzako elkarteen eta erakundee erregistroan (estatutuetan aldaketak egiten diren bakoitzean, atzera aurkeztu beharko da dokumentu hau).

Diru-laguntza eskarirako:

 • Egitaraua.
 • Helburuak
 • Diru-sarreren eta gastuen aurrekontua.
 • elkartearen edo erakundearen datu eguneratuak.
 • Beharrizan teknikoak.

Diru-laguntzaren justifikaziorako:

 • Bete diren helburuen gaineko memoria-txostena.
 • Egindako jarduera-plana.
 • Diru-sarreren eta gastuen balantzea.
 • Justifikaziorako faktura.
 • Erabilitako euskarri grafikoen eta publizitatearen kopiak.
  Aurrez aurre:
 • Zelaieta zentroa
  Zelaieta zentroa
  Zelaieta parkea z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO

Kudeaketaren kostua Ametx erakunde autonomoak hartuko du bere gain.

Aurreikusitako epea: Hilabete 1

1. Dokumentazioaren administrazio azterketa, HAZak egingo du.

2.- Kultura sailera bidali

 • Teknikariaren eta administrazioaren ikuspegitik aztertu.
 • Instantzia teknikoz, zuzentzeko eskatu.
 • Ebazpena.
 • Jakinarazpena.
 • Argitalpena.
Kultura eta kiroletako zinegotzia ordezkaria
Kultura eta kirolak - Kultura